söndag 22 januari 2012

Så gick det med badrummet


Vi fick svar från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 16/1 och 17/1 fick vi även brev från Vattenhuset.

ARN:s svar är på tre sidor med deras beslut, vad parterna yrkat och skälen för beslutet med stöd i konsumenttjänstlagen. Jag ska försöka göra en sammanfattning.

Nämndens beslut är att de rekommenderar Vattenhuset att betala 10 000 kr till oss. Vi hade yrkat ett prisavdrag på 45 200 kr.

Vid tvist är det den som påstår att en tjänst är felaktig som har bevisbördan för sitt påstående. ARN skriver att det är ostridigt att badrummet inte fick den utformning som parterna avtalat om.

Nämnden finner inte att bevisningen är tillräckligt stark för att visa att vägg- och våtrumsmattor skadats. (Vi skickade in foton eftersom all kommunikation med ARN sker med ”snigelpost”.) Därför anses inte den delen av tjänsten vara felaktig.

I frågan om att dragningen av vattenledningarna avviker från vad parterna avtalat om gör nämnden motsvarande bedömning och tjänsten anses därmed felaktig.

När det gäller det ”urgröpta” bjälklaget så har inte Vattenhuset lagt fram något stöd för sitt påstående om förstärkande åtgärder och har heller inte invänt mot att urgröpningen innebär ett försvagande av bjälklaget. Det och underlåtenheten att säkerställa bärigheten i bjälklaget utgör ett fel i tjänsten.

Någon rätt till ersättning för förseningen föreligger inte eftersom bostaden kunnat användas.

”Med beaktande att felen endast i begränsad utsträckning påverkat funktionen av berörda anläggningar och då några tillräckligt säkra uppgifter om vad ett åtgärdande av bjälklaget skulle kosta inte finns anser nämnden att de är berättigade till avdrag på priset med i för allt som skäliga ansedda 10 000 kr.”

Vattenhuset skriver i sitt brev att ”Vattenhuset har för avsikt att följa nämndens beslut”.

2 kommentarer:

  1. Pust. Allt detta arbete för ynka 10 000 plus att ni inte vet hur bärighet och funktion är... Usch och fy. Lider med er

    SvaraRadera
  2. Tack!:-)
    Skönt i alla fall att sätta punkt.

    SvaraRadera